knipex logo
NovinkyPosledné novinky › KNIPEX získal väčšinu v IT firme LMIS AG so sídlom v Osnabrücku

KNIPEX získal väčšinu v IT firme LMIS AG so sídlom v Osnabrücku

LMIS logo

LMIS budova

Výrobca klieští KNIPEX (sídlo Wuppertal, Nemecko) s 1100 zamestnancami v závode Wuppertal-Cronenberg získal väčšinu akcií vo firme LMIS AG, IT firme s 80 zamestnancami a sídlom v Osnabrücku. Spoločnosť KNIPEX vďaka tomu bude môcť v budúcnosti využiť dlhodobé IT znalosti novej dcérskej spoločnosti a pokročiť v digitálnej transformácii podnikovej skupiny. Poskytovateľ IT služieb na oplátku získa priamy pohľad do procesov priemyselnej spoločnosti a týmto spôsobom tak posilní svoju spôsobilosť a konkurencieschopnosť.

Od roku 2000 ponúka IT spoločnosť LMIS AG z Osnabrücku zákazníkom služby predovšetkým z oblasti energetiky, telekomunikácií a zdravotníctva pre celý životný cyklus jednotlivých IT riešení: od IT poradenstva cez plánovanie, realizáciu / vývoj softvéru, testovanie a zabezpečenie kvality až po prevádzku (správa aplikácií) a optimalizáciu podniku (riadenie a monitorovanie výkonnosti aplikácií). Spektrum služieb dopĺňa vzdelávací produkt s názvom LMISacademy. Ďalšie miesta v Meklenbursku-Predpomoransku a Berlíne zabezpečujú  väčšiu dostupnosť a blízkosť k zákazníkom.

Spolupráca bola dohadovaná počas niekoľkých mesiacov a rýchlo bolo jasné, že vzájomné kompetencie sa veľmi dobre dopĺňajú a že tento krok ponúka dobré príležitosti pre obe firmy.

Marco Barenkamp, výkonný riaditeľ LMIS AG, je viditeľne spokojný.
„Naša spoločnosť LMIS AG už takmer dospela a je pripravená na ďalšiu dôležitú fázu rastu, ktorá zahŕňa zabezpečenie pracovných miest v dlhodobom horizonte, vytvorenie ďalších miest, využitie nových technológií a segmentov zákazníkov.“ Barenkamp založil IT spoločnosť v roku 2000 spolu so súčasným riaditeľom Axelom van Lil
a je presvedčený že: „Ambiciózne ciele je možné dosiahnuť ešte rýchlejšie spoluprácou so spoločnosťou KNIPEX.“

Výkonný riaditeľ KNIPEX, Ralph Putsch dodáva: Vidíme dobré príležitosti vo všetkých firemných  oblastiach aby sme sa stali lepšími a efektívnejšími vďaka väčšiemu využívaniu informačných technológií. So skúseným a dôveryhodným partnerom  máme značne väčšiu šancu uvedomenia si  a zvýšenia tohto potenciálu. Spojenie s LMIS zodpovedá našej stratégii mať dôležité technológie v rámci skupiny ako aj možnosť ich riadenia.

LMIS plánuje otvoriť svoju ďalšiu filiálku v meste Wuppertal. Čoho cieľom je zjednodušenie spolupráce s Knipexom, ako aj ďalšími existujúcimi a budúcimi spoločnosťami v tomto regióne.

vytlačiť