knipex logo
NovinkyPosledné novinky › Knipex je prvou firmou, ktorá získala certifikát TÜV Rheinland - Výnimočný zamestnávateľ

Knipex je prvou firmou, ktorá získala certifikát TÜV Rheinland Výnimočný zamestnávateľ

Knipex je prvou firmou, ktorá získala certifikát TÜV Rheinland Výnimočný zamestnávateľ
Tüv
certifikát

Wuppertal, 10. júl 2014. KNIPEX bude prvou spoločnosťou, ktorá bude ocenená ako Výnimočný zamestnávateľ od TÜV Rheinland. Zástupcovia TÜV Rheinland strávili audítovaním ľudských zdrojov v spoločnosti dva dni. Certifikačný proces bol predovšetkým zameraný na oblasti: etiky a podnikovej kultúry, organizácie a procesov, základov  riadenia ľudských zdrojov, marketingu ľudských zdrojov, prijímanie zamestnancov, operačné riadenie ľudských zdrojov, rozvoj ľudských zdrojov, mzdové účtovníctvo a riadenie výstupov a zmien.

V posledných rokoch sa spoločnosť KNIPEX značne rozširovala a rozvíjala sa aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov. „Skúšobná fáza a následná certifikácia nám umožnili zamerať sa na viacero vecí súčasne. Chceli sme sa dať ohodnotiť nezávislým orgánom, aby sme dokázali porovnať dosiahnuté výsledky s našimi predstavami a cieľmi v tejto oblasti. Ďalej nám audit a následná kontrola dáva možnosť nájsť potenciál na zlepšenie, aby sme mohli neustále napredovať. Certifikát TÜV Rheinland je tiež dobrým nástrojom v rámci PR, ktorý môže zlepšiť náš imidž a zvýšiť profil ako zamestnávateľa“, vysvetľuje Kai Wiedemann, manažér ľudských zdrojov spoločnosti KNIPEX.

Počas auditu priamo v podniku skúmali audítori TÜV Rheinland všetky procesy týkajúce sa ľudských zdrojov a kontrolovali ich podľa štandardov potrebných pre udelenie ocenenia „Výnimočný zamestnávateľ“.
Uskutočnili rozhovory s manažérom ľudských zdrojov a s predstaviteľmi zamestnancov, rovnako aj s manažérmi nižšieho stupňa so zameraním na marketing, rozvoj, prijímanie zamestnancov a podporu ľudských zdrojov.

Boli skontrolované dokumenty týkajúce sa vzdelávania a plánov rozvoja, ktoré podporujú tvrdenia manažérov. Jednotlivé procesy boli preskúmané s ohľadom na ich efektívnosť. „Je dôležité, aby procesy ako napr. postup pri prijímaní zamestnancov, boli jasne definované a aby spoločnosť monitorovala ich účinnosť“, vysvetľuje Arne Spiegelhoff, projektový manažér TÜV Rheinland. Jedine s transparentným a systémovým prístupom môže byť profesionálne riadenie ľudských zdrojov uskutočňované dlhodobo. Audítori TÜV neskôr porovnávajú výsledky zistené počas auditu so zisteniami počas rozhovorov s vybranými zamestnancami ale už bez prítomnosti predstaviteľov oddelenia ľudských zdrojov.

„KNIPEX dosiahol veľmi dobré výsledky aj v rámci zamestnaneckej ankety, ktorú sám realizoval. Tie boli potvrdené aj v rámci rozhovoru so zamestnancami. Veľmi nízka úroveň mobility zamestnancov naznačuje silné prepojenie medzi nimi a spoločnosťou. Z tohto dôvodu sme potešení tým, že môžeme ocenenie „Výnimočný zamestnávateľ“ odovzdať práve spoločnosti KNIPEX“ uviedol Arne Spiegelhoff, ktorý certifikát odovzdal vedúcim predstaviteľom spoločnosti 4. júla 2014.

Viac informácií o certifikácii „Výnimočný zamestnávateľ“ a jej priebehu nájdete na: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.

vytlačiť